Aan de hand van een door Wouter Verkerk opgestelde standaard vragenlijst neemt een ervaren Mystery Guest de service en gastvrijheid in je bedrijf onder de loep. Per onderdeel worden punten toegekend en vergeleken met eerdere bezoeken én met de landelijke benchmark, gedestileerd uit de ongeveer 1000 BIG 5 bezoeken die wij jaarlijks rapporteren.

Rapport

Binnen maximaal 72 uur na het bezoek ontvang je een compact rapport met de bevindingen en de toegekende scores van de mystery guest. Waar de situatie daarom vraagt zijn er bij de rapporten ook foto’s toegevoegd.

Garantie

De Big5 mystery visits worden uitgevoerd door het bureau Eyes for Details. Hoewel in nauwe samenwerking met Verkerk Bartstra, voert Eyes for Details de visits onafhankelijk en zelfstandig uit. Zo voorkomt Verkerk Bartstra het beeld van een slager die zijn eigen vlees keurt, snapt uw wel?!